Kazimierz Brandys

Brandys Kazimierz (Łódź 1916 – Paryż 2000) Pochodził z mieszczańskiej zasymilowanej rodziny żydowskiej. Brat pisarza Mariana Brandysa. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Mąż tłumaczki Marii Zenowicz. Debiutował w 1935 roku na łamach międzyszkolnego pisma literackiego “Kuźnia Młodych” jako krytyk teatralny. Podczas okupacji ukrywał się w Warszawie, po aryjskiej stronie. Od 1946 był członkiem Polskiej Partii Robotniczej, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1956 rzecznik „odnowy” i „oczyszczenia moralnego” partii i władzy.1956-1960 członek zespołu redakcyjnego tygodnika „Nowa Kultura”. W 1976 podpisał „Memoriał 101”, protestując przeciwko zmianom w Konstytucji PRL. 1977-1980 był członkiem redakcji drugoobiegowego czasopisma opozycji demokratycznej „Zapis”, w 1978 został członkiem Towarzystwa Kursów Naukowych. Był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Pochowany na Cmentarzu Père-Lachaise w Paryżu. Twórczość m.in. powieści Drewniany koń (1946), cykl Między wojnami (1948-1951), opowiadające o okupowanej Warszawie Miasto niepokonane (1946),Obywatele (1954), słynny rozrachunek ze stalinizmem Matka królów (1957), Listy do pani Z. (1958-1962), Romantyczność (1960), Sposób bycia (1963), Dżoker (1966), Rynek (1968), Pomysł (1974), Nierzeczywistość (1977), Wariacje pocztowe (1972), Miesiące (1 wyd. w podziemiu 1980, cz. 2–4 Paryż 1982–87). W latach stalinowskich otrzymywał wiele nagród i odznaczeń państwowych. W 1993 francuski minister kultury przyznał mu Order Sztuk Pięknych i Literatury. W 2000 uhonorowany nagrodą im. Jana Parandowskiego przyznawaną przez PEN Club za całokształt twórczości literackiej.
Scenariusze filmowe: (1961) Samson, (1962) Jak być kochaną, (1965) Sposób bycia, (1967) Bardzo starzy oboje, (1981) Spokojne lata. W 1954, w 10 rocznicę Polski Ludowej został odznaczony Orderem Sztandaru Pracy II klasy. W 1952 Prezydent RP Bolesław Bierut nadał mu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W 1955 odznaczony Medalem 10-lecia Polski Ludowej. W 1963 otrzymał główną nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Francisco za scenariusz do filmu Jak być kochaną w reż. W.J. Hasa. Film Matka Królów w reż J. Zaorskiego na podstawie powieści K. Brandysa otrzymał m.in. Grand Prix na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Źródła:
sztetl.org.pl
gazeta.us.edu.pl

 

Autor: Paulina Drzewiecka