KONKURS STYPENDIALNY NA STWORZENIE SCENARIUSZA FILMU FABULARNEGO Z ZAKRESU HISTORII POLSKI

b13 lipca wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński ogłosił konkurs na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski. Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury. Termin składania wniosków upływa 12 września.

W konferencji wzięli udział minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Marek Mutor oraz członkowie komisji konkursowej: Jarosław Sokół (scenarzysta, przewodniczący komisji), Remigiusz Włast-Matuszak (publicysta, sekretarz komisji), Joanna Kos-Krauze (reżyser, scenarzystka), Dariusz Wieromiejczyk (MKiDN), Mateusz Werner (NCK) oraz Rafał Wieczyński (reżyser).

Pozostali członkowie komisji to: prof. Wojciech Roszkowski (historyk), Piotr Gociek (publicysta, scenarzysta), Piotr Dzięcioł (producent) i Wojciech Tomczyk (scenarzysta, literat).

 

„Wierzymy, że Polska historia jest dostatecznie nośna, ciekawa i ważna. Wiele tematów historycznych nie zostało jeszcze podjętych i zinterpretowanych przez twóców filmowych, czemu ma służyć ten konkurs” – mówił na konferencji minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

 

Celem konkursu jest pozyskanie przez organizatora zarówno gotowych scenariuszy, jak i pomysłów na scenariusze pełnometrażowych filmów fabularnych opowiadających historię Polski. Jak mówił obecny na konferencji minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński przesłane pomysły na scenariusze będą oceniane pod kątem tematyki (tematem konkursu jest historia Polski) oraz poziomu artystycznego. Organizatorzy czekają na pomysły filmów aspirujących do miana wielkich produkcji, jak i na historyczne projekty kameralne. Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony do wszystkich zainteresowanych, niezależnie od ich wcześniejszego dorobku.

 

W pierwszym etapie konkursu spośród nadesłanych wniosków komisja konkursowa wyłoni do pięćdziesięciu stypendystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 3000 zł brutto z przeznaczeniem na stworzenie treatmentu (zarysu) scenariusza filmu.

W drugim etapie konkursu, spośród stworzonych treatmentów wyłonionych zostanie do 5 stypendystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na stworzenie, w oparciu o przedstawiony wcześniej treatment, pełnego scenariusza filmu.

Termin składania wniosków upływa z dniem 12 września 2016 r.

Decyzja o przyznaniu stypendium w pierwszym etapie konkursu zapadnie w terminie do dnia 21 października 2016 r. Decyzja o przyznaniu stypendium w drugim etapie konkursu zapadnie w terminie do dnia 20 grudnia 2016 r.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu stypendialnego zaplanowano na 19 czerwca 2017 r.

 

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

 

Żródło: www.mkidn.gov.pl