Sekcja scenarzystów UAM

Przechwytywanie

Data spotkania Artykuł Link
20.04.2017 Marek Hendrykowski: Scenariusz filmowy i jego odmiany. Studium przedmiotu